Press Coverage – Denmark

Cult? Part 1 Denmark according to Bubber

(Sekten? Danmark ifølge Bubber)

TV2 DK – 13.05.2013

Cult? Part 2 Denmark according to Bubber

(Sekten? Danmark ifølge Bubber)

TV 2 DK – 23.05.2013